آغازش پروژه آغازش هفتگی مدیریت روزانه خاتمه هفتگی خاتمه پروژه مدیریت پسا پروژه شناسایی تصمیم گیرنده (های) کلان A1 درک و توزیع کلاه‌ها A2 انتخاب ابزارها و ایجاد مخزن اطلاعاتی پروژه A3 دستیابی به درک مشترک A4 همتاداوری آغازش پروژه A5 تصمیم گیری ادامه/ خاتمه A6 برقراری ارتباط متمرکز A7 بازنگری و اصلاح درک مشترک C1 همتاداوری هفتگی C2 تصمیم گیری ادامه/ خاتمه C3 برقراری ارتباط متمرکز C4 مدیریت موارد قابل پیگیری D1 بستن تحویل شدنی‌های تکمیل شده D2 ارزیابی و گزارش عملکرد E1 ارزیابی رضایت ذینفعان E2 ثبت درس آموخته‌ها و برنامه‌ریزی برای بهبود E3 توجه به تعویض کلاه‌ها برای هر هفته E4 بررسی مجدد و تحویل خروجی نهایی F1 ارزیابی رضایت ذینفعان F2 همتاداوری خاتمه پروژه F3 توجه به تعویض کلاه‌ها برای مدیریت فعالیت‌های پساپروژه F4 بایگانی اسناد پروژه F5 جشن پایان پروژه! F6 برقراری ارتباط متمرکز F7 ارزیابی منافع G1 ایده پردازی G2 برقراری ارتباط متمرکز G3

C3 - تصمیم گیری ادامه/ خاتمه


زمان تصمیم گیری ادامه/ خاتمه فرا رسیده است. قبل از تصمیم گیری، هر کلاه دغدغه‌های خود را بیان می‌کند.

کلاه مجری


آیا اهداف و انتظارات پروژه همچنان واقع بینانه و قابل دستیابی هستند؟

کلاه کاربر


آیا درک موجود از پروژه همچنان برای کاربران نهایی مناسب است؟

آیا همچنان امکان محقق کردن الزامات وجود دارد؟

کلاه سرمایه گذار


آیا هدف پروژه هنوز قابل دستیابی است؟

آیا پروژه هنوز توجیه پذیر است؟

آیا این پروژه هنوز بهترین سرمایه گذاری منابع ما در این بازه زمانی است؟

بعد از این، فرد یا گروهی که مسئولیت تصمیم گیری در خصوص ادامه/ خاتمه را بر عهده دارد (مشخص شده درA1) تصمیم مورد نظر را می‌گیرد. این تصمیم و اطلاعات مربوط به آن بر روی کارتی در تابلوی یکپارچه پروژه ثبت می‌شود.

هنگاهی که پروژه توجیه پذیری خود را از دست می‌دهد و دیگر ادامه آن منطقی نیست، انتظار می‌رود تصمیم به لغو پروژه گرفته شود. در این صورت تیم باید اسناد را بایگانی، پروژه را متوقف و لغو آن را اعلام کند. اما اگر یک پروژه دارای گستره متغیر باشد و آخرین خروجی ایجاد شده کافی به نظر برسد، پایان دادن به پروژه با تصمیم به لغو آن صورت نمی‌گیرد، بلکه باید کارت‌های مربوط به تحویل شدنی‌های باقیمانده را بر روی تابلو یکپارچه پروژه بررسی و تحت عنوان موارد لغو شده، خاتمه دهید و همین‌طور به بستن موارد باز ادامه دهید تا پروژه خاتمه یابد.ترجمه شده توسط زینب آقابابایی، نوید فتحی، مهدی معین، عباس مقدسی و سحر ناصری


راهنمای دانلودی به صورت PDF
اسلایدهای استاندارد برای مدرسان
لیست فعالیت (+)

از این که نظرات خود را با ما به اشتراک می گذارید متشکریم؛ لطفا به نکات زیر توجه نمایید:

  • لطفا نظرات خود را به صورت خلاصه و شفاف بیان نمایید.
  • اجباری در نگارش به زبانی خاص وجود ندارد.
  • اگر بیش از یک پیشنهاد دارید، لطفاً هر یک را به صورت جداگانه ارسال نمایید.

اگر پیشنهاد شما منشاء یک تغییر سازنده باشد، شما را به عنوان مشارکت کننده معرفی خواهیم کرد. (درصورتی که نام و آدرس ایمیل خود را در این فرم ثبت کرده باشید.)برای تشخیص شما از ربات های تصادفی در وب، لطفا تعداد گروه فعالیت های micro.P3.express را در زیر وارد کنید.


در صورت تمایل، می‌توانید نام و آدرس ایمیل خود را با ما در میان بگذارید، تا در صورت لزوم ما بتوانیم در مورد نظر شما با شما صحبت کنیم یا شما را یک مشارکت کننده لحاظ کنیم.
micro.P3.express غیر اختصاصی، آزاد و رایگان برای همه است.

micro.P3.express برای پروژه های کوچک با ۱ تا ۷ عضو تیم طراحی شده است. برای پروژه های دیگر، بهتر است از P3.express معمولی استفاده کنید.